Struktura organizacyjna KPP Chojnice - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KPP Chojnice

 

Kierownictwo

 • Komendant Powiatowy Policji
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

Wydział Kryminalny

 • Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy
 • Zespół Dochodzeniowo - Śledczy
 • Zespół Techniki Kryminalistycznej
 • Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób
 • Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową i Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
 • Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział Prewencji

 • Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Profilaktyki Społecznej
 • Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii
 • Zespół do Spraw Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych
 • Referat Patrolowo - Interwencyjny
 • Zespół Dyżurnych
 • Zespół Organizacji Służby, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Referat Ruchu Drogowego

 • Zespół Kontroli Ruchu Drogowego

Rewir Dzielnicowych w Chojnicach

Rewir Dzielnicowych w Charzykowach

Posterunek Policji w Brusach

 • Zespół do Spraw Prewencji
 • Zespół do Spraw Kryminalnych

Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo-Informacyjnych

Służby wspomagające działalność Policji

 • Zespół Kadr i Szkolenia
 • Zespół Prezydialny
 • Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych
 • Zespół Wspomagający
 • Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
       Kancelaria Tajna
 • Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komisariat Policji w Czersku

 • Kierownictwo
       Komendant Komisariatu Policji
       Zastępca Komendanta Komisariatu Policji
 • Zespół Kryminalny
 • Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Wykroczeń
 • Jednoosobowe Stanowiski do Spraw Nieletnich i Patologii
 • Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Organizacji Służby
 • Zespół Patrolowo - Interwencyjny
 • Zespół Dzielnicowych
 • Zespół Prezydialny