Przemoc w Rodzinie - Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Przemoc w Rodzinie

Przemoc w Rodzinie

LOKALNE INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE

 

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w powiecie chojnickim.

 

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej. Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie

Chojnice ul. Piłsudskiego 15

tel. 52 397 35 74

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

Chojnice ul. Małe Osady 2a

tel. 52 397 12 08

Ośrodek Wsparcia

Ciechocin 8/3

tel. 600 882 634

Hostel Readaptacji Społecznej

Chojnice ul. Mickiewicza 48/2

tel. 607 446 100

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w powiecie chojnickim.

 

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Chojnice ul. Warszawska 13

Koordynator ds. przemocy w rodzinie

tel. +48 47 7436192

Codziennie : 7:30 - 15:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Chojnice ul. Wysoka 1

tel. 52 397 71 21

Czynne : pon. - pt. 7.15 - 15.00

Samorządowy Ośrodek Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom
i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice

Chojnice ul. Strzelecka 31

tel. 52 397 35 74

Czynne: 8.00 - 15.00

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

Chojnice ul. Strzelecka 31

tel. 52 397 35 74

Czynne: 8.00 - 16.00

Punkt Konsultacyjny przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Chojnice ul. 31 Stycznia 56a

tel. 52 397 21 29

Czynne: 8.00 - 15.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Chojnice ul. 31 Stycznia 56a

tel. 52 396 38 40

Czynne : pon. - pt. 7.15 - 15.00

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku

Czersk ul. Dworcowa 15

tel. 52 398 92 42

Czynne : pon. - pt. 7.15 - 15.15

terapia, por rodz. - co drugi poniedziałek w godz. 16.00 - 19.00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach

Brusy ul. Na Zaborach 1

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii

tel. 52 396 93 25

Poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Wtorek - 8.00 - 16.00