dzielnicowi - Dzielnicowi - Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Dzielnicowi

dzielnicowi

dzielnicowi

 Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych. W ich zainteresowaniu powinno być wszystko, co dzieje się na danym terenie.

Praca dzielnicowego nie należy do najłatwiejszych. Mieszkańcy zwracają się z przeróżnymi sprawami, poważnymi i błahymi. Tematy są niejednokrotnie wstydliwe i dotyczą sfery życia prywatnego.

Dzielnicowy to policjant wszechstronny, pracuje również doraźnie jako pomoc w służbie dyżurnej, ochronnej, konwojowej, przy zabezpieczaniu różnych imprez masowych. Realizuje także programy profilaktyczne, prowadzi pogadanki w szkołach, jest do dyspozycji pedagogów szkolnych, uczniów i ich rodzin.

Dzielnicowy jest do Państwa dyspozycji nie tylko w sytuacjach nagłych, ale również, gdy pojawiają się zagrożenia. Do dzielnicowego można zgłaszać sprawy dotyczące zarówno wykroczeń jak również uzyskiwać pomoc oraz prosić o poradę jak uniknąć przestępstw, nie stać się ofiarą przemocy albo też jak reagować na przejawy przestępczości i demoralizacji nieletnich.


 Przypisane dzielnicowym adresy mailowe ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowym danego rejonu, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów., nie służą także do wzywania pilnej interwencji. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer alarmowy 997 / 112.