PP Brusy - Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Uwaga! Podane poniżej adresy mailowe ułatwia Państwu kontakt  dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skargw rozumieniu przepisów, nie służą również do wzywania pilnej interwencji.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach (tel.+48 47 7436222) -informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z komendą w Chojnicach, komisariatem w Czersku, rewirem w Charzykowach bądź posterunkiem w Brusach.

Dzielnicowi odbierają pocztę mailową w godzinach swojej służby.

REJONY  DZIELNICOWYCH  PP  BRUSY

 

DZIELNICA NR I

st. asp. Karol Cuppa

 Dzielnica nr I obejmuje:

Miasto Brusy w jego granicach administracyjnych

 • Kontakt telefoniczny z dzielnicowym: +48 47 7436243   tel.kom. 571-335-157
 • dzielnicowy.brusy1@gd.policja.gov.pl 
Priorytetowy plan działania dzielnicowego:
 • Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku.

  Zdiagnozowane zagrożenia: grupowanie sie młodzieży przy pomniku Jana Karnowskiego w Brusach w wyniku czego dochodzi do zaśmiecania terenu przyległego. (Do popełnianych wykroczeń dochodzi najczęściej w dni kiedy młodzież uczęszcza do szkoły tj. w godz. 7.00-16.00

  Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wskazanych zagrożeń

  Zaangażowane podmioty: Samorząd Osiedla.

  Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładanym celem było wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie popełniania wykroczeń polegających na niestosowaniu się przez kierujących pojazdami mechanicznymi do znaku drogowego B-2 ( zakaz ruchu) przy szkole Podstawowej nr 1 w Brusach w dniach uczęszczania uczniów do szkoły w godzinach od 7.00-16.00. Plan działania priorytetowego został zrealizowany.

 

DZIELNICA NR II

asp. szt. Bogumił Olter

 Dzielnica nr II obejmuje:

Sołectwo Czapiewice; Sołectwo Czarnowo; Sołectwo Leśno – miejscowości: Leśno, Leśno Dąbrówka, Leśno Osady, Kaszuba, Wysoka Zaborska; Sołectwo Główczewice; Sołectwo Gacnik; Sołectwo Lubnia; Sołectwo Orlik – miejscowości: Orlik, Lamk; Sołectwo Przymuszewo – miejscowości: Przymuszewo, Kruszyn, Lendy, Parzyn, Windorp; Sołectwo Rolbik – miejscowości: Rolbik, Laska, Widno; Sołectwo Skoszewo – miejscowości: Skoszewo, Skoszewko, Peplin.

 •  Kontakt telefoniczny z dzielnicowym: +48 47 7436245   tel.kom. 571-335-156
 • dzielnicowy.brusy2@gd.policja.gov.pl
Priorytetowy plan działania dzielnicowego:
 • Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku.

  Zdiagnozowane zagrożenia: liczne zgłoszenia mieszkańców miejscowości Leśno dotyczące rażącego naruszenia przepisów Kodeksu Wykroczeń dotyczących art. 77 KW- „ niezachowanie należytej ostroznosci przy trzymaniu psów”.


  Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wskazanego zagrożenia

  Zaangażowane podmioty: Sołectwo Czapiewice; Sołectwo Czarnowo, Sołectwo Leśno, Sołectwo Główczewice; Sołectwo Gacnik; Sołectwo Lubnia; Sołectwo Orlik , Sołectwo Przymuszewo, Sołectwo Rolbik , Sołectwo Skoszewo.

  Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładanym celem było wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie popełniania wykroczeń polegającego na naruszaniu przepisów Kodeksu Wykroczeń dotyczącego art. 77 KW- „ niezachowanie należytej ostrożnosci przy trzymaniu psów” we wsi Zalesie i Lubnia. Plan działania priorytetowego został zrealizowany.

 

DZIELNICA NR III

asp. Sławomir Sawa

 Dzielnica nr III obejmuje:

Sołectwo Brusy Wybudowanie; Sołectwo Czarniż; Sołectwo Czyczkowy; Sołectwo Huta – miejscowości: Chłopowy, Huta, Rudziny; Sołectwo Kinice; Sołectwo Kosobudy – miejscowości: Broda, Kosobudy; Sołectwo Małe Chełmy – miejscowości: Antoniewo, Małe Chełmy; Sołectwo Małe Gliśno – miejscowości: Dąbrówka, Małe Gliśno; Sołectwo Męcikał - miejscowości: Czernica, Giełdon, Męcikał, Okręglik, Turowiec, Parowa; Sołectwo Wielkie Chełmy – miejscowości: Asmus, Krównia, Wielkie Chełmy; Sołectwo Żabno.

 •  Kontakt telefoniczny z dzielnicowym: +48 47 7436249   tel.kom. 571-335-155
 • dzielnicowy.brusy3@gd.policja.gov.pl 
Priorytetowy plan działania dzielnicowego:
 • Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020roku.

  Zdiagnozowane zagrożenia: liczne zgłoszenia mieszkańców ul. Sportowej w m. Kosobudy dotyczące rażącego naruszenia przepisów Kodeksu Wykroczeń dotyczące art. 77KW-" niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psów". ( wskazane zjawisko występuje przez cały rok z różnym nasileniem)

  Zakładany cel do osiągnięcia: eliminowanie lub zminimalizowanie wskazanych zagrożeń

  Zaangażowane podmioty: UMiG Brusy, Zarządca drogi, Sołectwo Brusy Wybudowanie, Sołectwo Czarniż; Sołectwo Czyczkowy; Sołectwo Huta, Sołectwo Kinice; Sołectwo Kosobudy, Sołectwo Małe, Sołectwo Małe , Sołectwo Męcikał , Sołectwo Wielkie Chełmy , Sołectwo Żabno oraz Straż Leśna Przymuszewo.

  Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: : Zakładanym celem było wyeliminowani lub zminimalizowanie naruszeń dotyczacych reażącego naruszania przepisów ruchu drogowego na ul. Sportowej w Kosobudach polegającej na przekraczaniu dozwolonej prędkości oraz naruszania przepisów kodeksu wykroczeń art. 77 KW niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psów" w miejscowosci Małe Gliśno. Plan działania priorytetowego został  zrealizowany.

 • Zdjecie
 • Zdjecie
 • Zdjecie