Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Kierownictwo

Kierownictwo

 

        

      

 

       insp. Wojciech Jakubowski

       Komendant Powiatowy Policji

 

 

 


      

     mł. insp. Jarosław Piechowski

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

                                              

                                                                                                           


Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach
Chojnice, ul. Warszawska 13
tel. + 48 47 7436222