Jednostki podległe - Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Jednostki podległe

Jednostki podległe

KOMISARIAT POLICJI W CZERSKU

89-650 Czersk, ul. Dr Zielińskiego 6

tel.  +48 47 7436261  

tel.  +48 47 7436262 

email: komisariat.czersk@gd.policja.gov.pl

Komendant komisariatu: podinsp. Sebastian Pastucha

Zastępca Komendanta komisariatu: podkom. Jacek Słomiński

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

 

 Struktura organizacyjna:

 • Kierownictwo
 • Zespół Kryminalny
 • Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Wykroczeń
 • Jednoosobowe Stanowiski do Spraw Nieletnich i Patologii
 • Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Organizacji Służby
 • Zespół Patrolowo - Interwencyjny
 • Zespół Dzielnicowych
 • Zespół Prezydialny

W sprawie skarg i wniosków interesantów przyjmuje się w każdy czwartek w godz. 14:00 - 15:30

 

==============================================================================================

 

POSTERUNEK POLICJI W BRUSACH

89-632 Brusy, ul. Wojska Polskiego 35

tel.  +48 47 7436241  

email: posterunek.brusy@gd.policja.gov.pl

Kierownik posterunku: asp. szt. Olgierd Chylewski

 

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

 

Struktura organizacyjna:

 • Kierownik
 • Sekretariat
 • Zespół do Spraw Prewencji
 • Zespół do Spraw Kryminalnych

W każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00 istnieje możliwość kontaktu z Kierownikiem Posterunku Policji w Brusach w trakcie prowadzoych stałych dyżurów. W tym czasie Kierownik będzie również przyjmował interesantów w sprawie skarg i wniosków. 

 

 • Zdjecie
 • Zdjecie