POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Wiadomości

POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI

Data publikacji 24.01.2020

Dzisiaj w chojnickiej komendzie odbyło się uroczyste powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach oraz roczna odprawa służbowa, a także przekazanie radiowozu nieoznakowanego. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosława Rzymowskiego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach powierzone zostały mł.insp. Wojciechowi Jakubowskiemu.

24 stycznia br mł.insp. Wojciechowi Jakubowskiemu oficjalnie powierzone zostały obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach. Uroczystość odbyła się pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Roberta Sudenisa, w obecności kadry kierowniczej chojnickiej komendy.


Mł.insp. Wojciech Jakubowski w Policji służy od 1996 roku. Służbę zaczynał na stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji, następnie przez kolejne lata służył w pionie kryminalnym. Przez ostatnie 9 lat sprawował obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku.


Kolejnym punktem uroczystej zbiórki była roczna odprawa służbowa, na której podsumowano pracę chojnickiej jednostki w roku ubiegłym. Prowadzący odprawę podinsp. Jarosław Piechowski zaprezentował wyniki pracy osiągnięte przez policjantów w minionym roku.


W roku 2019 policjanci z powiatu chojnickiego osiągnęli bardzo dobre wyniki pracy, osiągając w wielu miernikach pierwsze lub drugie miejsce w województwie. Zwiększono liczbę służb patrolowych i obchodowych, poprawiono wykrywalność w zakresie przestępczości kryminalnej, osiągając I miejsce w województwie, w szczególności udało się radykalnie obniżyć wskaźnik spraw zaległych, a także II miejsce w województwie w kategorii wykrywania sprawców uszkodzeń mienia.
 

Również działania prewencyjne chojnickich policjantów nie pozostały bez echa – dzięki szeroko zakrojonym działaniom profilaktycznym oraz pracy policjantów ruchu drogowego, udało się zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, przebadano na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 15885 kierujących, przeprowadzono 25 fakultatywnych zatrzymań prawa jazdy oraz 29 zatrzymań tego dokumentu w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o ponad 50km/h. W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono ponad 604 spotkania z lokalną społecznością z udziałem dzielnicowych, a także 4 debaty społeczne wyjściowe i 4 ewaluacyjne. W ramach 19 programów działań i akcji profilaktycznych przeprowadzono 179 spotkań z uczniami i mieszkańcami powiatu. Dzięki szeroko zakrojonej akcji informacyjnej do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wpłynęło 858 zgłoszeń, z czego potwierdzono prawie 39 procent.


Na koniec Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ocenił pozytywnie pracę policjantów, przedstawił cele, kierunki i priorytety w bieżącym roku. Mł.insp. Wojciech Jakubowski natomiast podziękował podwładnym za dobre wyniki i zaangażowanie oraz zachęcił do dalszej rzetelnej i wzorowej służby.

 • POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI
 • POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI
 • POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI
 • POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI
 • POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI
 • POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI
 • POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI
 • POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI
 • POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI
 • POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI
 • POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI
 • POWITANIE NOWEGO DOWÓDCY CHOJNICKIEJ JEDNOSTKI