Profilaktyka - Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Profilaktyka

Do podstawowych zadań Policji należy:

  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra

  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym: zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach transportu publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach

  • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Istotnym elementem działań Policji w obszarze bezpieczeństwa publicznego jest profilaktyka. Aby skutecznie zapobiegać przestępczości, należy zadbać o świadomość obywateli.

Policja realizuje szereg programów prewencyjnych, których celem jest podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w wielu obszarach życia społecznego.

W dziale tym znajdziecie Państwo rzetelne informacje na temat tego, jak poprawić swoje bezpieczeństwo.